Висновок СЕС


Висновок СЕС – це документ, який засвідчує, що умови здійснення діяльності, проекти, продукція відповідають існуючим
санітарно — епідеміологічним нормам безпеки для здоров’я та життя людини, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ).

Отримання висновку СЄС потрібно як на вітчизняну продукцію, так і на імпортну продукцію, що ввозиться в Україну відповідно до контракту. Оформлення здійснюється після подання виробником або постачальником заявки до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. До заявки необхідно скласти пакет документів, який може розрізнятися в залежності від об’єкта експертизи.

Відповідно до ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» державній санітарно -епідеміологічній експертизі підлягають:
  • продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;
  • проекти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку;
  • інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством;
  • схеми, предпроектна документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
  • проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров’я та середовища життєдіяльності людини;
  • документація на розроблення техніки, технологій, устаткування, інструментів тощо;
  • діючі об’єкти, у тому числі військового та оборонного призначення.

Термін дії висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 1 року та визначається експертами СЕС залежно від виду об’єкта експертизи, характеристик продукції та відповідно до чинного законодавства.

Якщо зневажати належним та вчасним проведенням процедури щодо отримання висновка СЄС та здійснювати виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, відповідно до законодавства України — тягне за собою штрафні санкції з боку контролюючих органів і навіть вилучення продукції з продажу .